Construcció d’una via verda des de Sant Quirze fins a la Universitat Autònoma paral·lela al traçat de FGC

DESCRIPCIÓ: El projecte proposa la millora de les comunicacions en bicicleta amb els nuclis veïns. Els beneficis són diversos. D’una banda, els ciclistes no respiraran directament la contaminació dels cotxes i tampoc hauran de patir per la seva integritat física. De l’altre, l’Administració local només ha d’adaptar la infraestructura per facilitar la connexió directe amb els municipis veïns.

La proposta d’actuació es concretaria en la construcció d’un camí paral·lel a la via dels FGC des del pont del carrer de l’Oreneta fins a Los Rosales. Però, per limitació pressupostària, atès el cost elevat de construcció de la tanca de protecció amb les vies del tren segons les condicions establertes per FGC, es proposa l’execució d’una primera fase des del carrer de l’Oreneta fins al carrer del Pica-soques.

L’actuació consistirà en la construcció d’un camí de tipus forestal i la instal·lació d’una tanca de protecció (simple o d’obra, segons el tram) amb la línia ferroviària per una longitud de 670 metres.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania

IMPORT: 120.000€.

CODI DE PROJECTE: MEM003

Deixar resposta