Pla Local d’Habitatge

Consulta el document aprovat inicialment del Pla Local d’Habitatge de Sant Quirze del Vallès 2023-2028

Per més informació contacta amb el:
Servei Municipal d’Habitatge
937216800 Extensió 2103
habitatge@santquirzevalles.cat

Evolució del procés de participació

OPINIÓ SOBRE L’HABITATGE A SANT QUIRZE
Veure la Jornada participativa de la ciutadania aquí

Fase del procés participatiu
Obertura del procés participatiu(2)

Fase del procés participatiu
Obertura del procés participatiu