Processos finalitzats

Consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei d'abastament d'aigua (excepte les Fonts)

Amb caràcter previ a l’elaboració del l'ordenança fiscal que reguli la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei d'abastament d'aigua del municipi, excepte al barri de les Fonts, a l'objecte de recavar l’opinió de la ciutadania i entitats que puguin veure afectades per l'ordenança de referència.
Més informació
Consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei d'abastament d'aigua (excepte les Fonts)

Consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança de les mesures aplicables de les infraccions per malbaratament d’aigua a la xarxa d’abastament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera

Amb caràcter previ a l’elaboració del l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables de les infraccions per malbaratament d’aigua a la xarxa d’abastament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera, es substancia una consulta pública prèvia per tal de recavar l’opinió de la ciutadania i entitats que estigui afectades per l’esmentada ordenança.
Més informació
Consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança de les mesures aplicables de les infraccions per malbaratament d’aigua a la xarxa d’abastament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera

Pla d'Envelliment Actiu

Contesta l'enquesta per recollir propostes en l'àmbit d'envelliment actiu, abans del 27 d'octubre de 2023
Més informació
Pla d'Envelliment Actiu

Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023

Amb caràcter previ a la modificació de les ordenances fiscals del 20203, es substancia una consulta pública prèvia per tal de recavar l’opinió de la ciutadania i de les entitats més representatives que potencialment es puguin veure afectades per l’esmentat reglament.
Més informació
Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023

Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament d'Expedients Urbanístics

Amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament d'Expedients Urbanístics, es substancia una consulta pública prèvia per tal de recavar l’opinió de la ciutadania i de les entitats més representatives que potencialment es puguin veure afectades per l’esmentat reglament.
Més informació
Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament d'Expedients Urbanístics

Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament de l'Horta urbana

Amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament regulador de l’horta municipal, es substancia una consulta pública prèvia per tal de recavar l’opinió de la ciutadania i de les entitats més representatives que potencialment es puguin veure afectades per l’esmentat Reglament.
Més informació
Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament de l'Horta urbana

Consulta pel nom de la biblioteca municipal 2021

Procés participatiu per decidir el nom de l'equipament municipal de la Biblioteca que commemora el seu 20è aniversari al setembre de 2021
Més informació
Consulta pel nom de la biblioteca municipal 2021

Pressupostos participatius 2019

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inversions per a l’any 2020. Un procés que permetrà detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. D’aquesta manera, s’afavoreix el debat col·lectiu i es prioritzen aquestes necessitats de forma col·lectiva.
Més informació
Pressupostos participatius 2019

Enquesta civisme

Si vols contribuir a millorar el poble, entra i respon aquesta enquesta fins al 30 de gener 2019.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Més informació
Enquesta civisme

Consulta pel nom del Casal d'Avis i una sala 2018

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat el procés participatiu per decidir el nom dels espais públics següents: Casal d'Avis i la sala de la 1a planta.
Més informació
Consulta pel nom del Casal d'Avis i una sala 2018

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Més informació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Pressupostos participatius 2018

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inversions per a l’any 2019. Un procés que permetrà detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. D’aquesta manera, s’afavoreix el debat col·lectiu i es prioritzen aquestes necessitats de forma col·lectiva.
Més informació
Pressupostos participatius 2018

Consulta pel nom de les sales a La Patronal i C/ U d'octubre 2018

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat el procés participatiu per decidir el nom dels següents espais públics: el carrer Alfons XIII i les dues sales de l’edifici de la Patronal.
Més informació
Consulta pel nom de les sales a La Patronal i C/ U d'octubre 2018

Pressupostos participatius 2017

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inversions per a l’any 2018. Un procés que permetrà detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. D’aquesta manera, s’afavoreix el debat col·lectiu i es prioritzen aquestes necessitats de forma col·lectiva.
Més informació
Pressupostos participatius 2017

Pressupostos participatius 2016

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inversions per a l’any 2017. Un procés que permetrà detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. D’aquesta manera, s’afavoreix el debat col·lectiu i es prioritzen aquestes necessitats de forma col·lectiva.
Més informació
Pressupostos participatius 2016