Processos actius

Pla Local d'Habitatge (PLH)

Processos finalitzats

Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023

Del 28 de setembre a l'11 d'octubre de 2022

Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament d'Expedients Urbanístics

Del 10 de juny a l'1 de juliol de 2022

Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament de l'Horta urbana

Del 7 al 29 d'abril de 2022