Vols decidir com invertir 200.000 euros a
Sant Quirze del Vallès?

El procés de votació ha finalitzat, podreu consultar els resultats a partir del dia 2 d’octubre en aquesta mateixa web.

Del 2 al
27 de maig


Presentació

de propostes

del 30 d’agost al
24 de setembre


Exposició de les propostes validades

del 6 al 24
de setembre


Votació
ciutadana


que son els pressupostos part

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són uns mecanismes de participació mitjançant els quals la ciutadania de Sant Quirze pot decidir sobre el Pressupost Municipal.

El Pressupost Municipal és un dels instruments més importants que ha d’aprovar cada any el govern local, per tal de donar resposta a les necessitats del municipi, a partir de la distribució dels recursos econòmics i financers.

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inversions per a l’any 2019. Un procés que permetrà detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. D’aquesta manera, s’afavoreix el debat col·lectiu i es prioritzen aquestes necessitats de forma col·lectiva.

La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre l’espai públic, l’ urbanisme, els equipaments, la sostenibilitat o la mobilitat.

El projecte s’organitza en 4 etapes: la fase de recollida de propostes, la fase d’anàlisi de les propostes, la fase de votació de les propostes i l’execució final de les propostes.

En la fase de recollida de propostes (del 2 al 27 de maig) els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses i comerços  podran participar presentant la seva aportació de formar presencial o telemàtica en el període previst. També s’organitzaran diferents sessions presencials per recollir propostes que es formularan de forma col·lectiva i diferents punts d’informació arreu del municipi per recollir propostes i donar informació sobre el procés.

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes.

Finalitzat el termini de recollida de propostes, s’iniciarà la fase d’anàlisi. En aquest punt, la Comissió tècnica municipal valorarà les iniciatives en funció dels criteris que regulen el procés i dels requisits establerts. Les propostes validades seran les que passaran a la fase de votacions.

Al mes de setembre (del dia 6 al 24) tindrà lloc la fase de votacions. En aquest moment es prioritzaran els projectes presentats seguint un procés de votació popular. Podrà votar tota la ciutadania major de 14 anys empadronada a Sant Quirze del Vallès. En aquesta fase la participació serà individual. Per tal de donar a conèixer les propostes, a partir del dia 30 d’agost i fins al final del període de votacions, es podran consultar tots els projectes finalistes en aquesta pàgina web. També es farà difusió de les propostes durant la Festa Major els dies.

Finalment, a partir del dia 2 d’octubre es farà públic  el resultat de les votacions i de les propostes que s’incorporaran al pressupost de l’any vinent.

La fase d’execució serà al llarg del 2019, quan els projectes més votats s’incorporaran al pressupost i s’executaran.

Per tal de garantir la transparència de tot el procés, abans de la recollida de propostes, es constituirà la Comissió de Garanties dels Pressupostos Participatius. Aquest serà un òrgan de participació, seguiment i consulta permanent del procés. La Comissió estarà formada per representants d’entitats, tècnics municipals, representants del grups polítics municipals i ciutadans i ciutadanes a títol individual (si esteu interessats a formar part d’aquesta  Comissió  envieu un correu electrònic a participacio@santquirzevalles.cat).

 

qui pot participar

Qui hi pot participar?

A la fase de recollida de propostes

  • Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès que tingui 14 anys o més.
  • Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès
  • Empreses i comerços ubicats a Sant Quirze del Vallès

A la fase de votació

  • Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès que tingui 14 anys o més , fets abans de l’1 de setembre de 2018.
que es pot presentar

Què es pot presentar?

Les propostes han de fer referència a inversions  de qualsevol àmbit de competència municipal. Per inversió s’entenen aquells béns classificables o inventariables que són permanents en el temps. Alguns exemples poden ser:  la creació d’un espai públic, una nova dotació o equipament, un projecte de millora d’alguna zona, la compra de mobiliari públic, la creació d’un web, etc.

Les propostes han de complir un seguit de criteris, per tal de ser valorades i poder passar a la fase de votacions.

Podeu consultar els criteris en aquest ENLLAÇ.