Processos actius

Pla Local d'Habitatge (PLH)

Consulta el document provisional de la Fase 1. Estat de l'habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi del Pla local d'habitatge de Sant Quirze del Vallès 2023-2028
Més informació
Pla Local d'Habitatge (PLH)

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Més informació
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)