Processos actius

POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Més informació
POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023

Amb caràcter previ a la modificació de les ordenances fiscals del 20203, es substancia una consulta pública prèvia per tal de recavar l’opinió de la ciutadania i de les entitats més representatives que potencialment es puguin veure afectades per l’esmentat reglament.
Més informació
Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023