Processos actius

POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Més informació
POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

Pressupostos participatius 2019

Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inversions per a l’any 2020. Un procés que permetrà detectar les necessitats de la població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. D’aquesta manera, s’afavoreix el debat col·lectiu i es prioritzen aquestes necessitats de forma col·lectiva.
Més informació
Pressupostos participatius 2019