Processos actius

Pla Local d'Habitatge (PLH)

Consulta el document provisional de la Fase 1. Estat de l'habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi del Pla local d'habitatge de Sant Quirze del Vallès 2023-2028
Més informació
Pla Local d'Habitatge (PLH)

POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Més informació
POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal