Vols decidir com invertir 200.000 euros a
Sant Quirze del Vallès?

De l'1 de juny al
15 de juliol


Presentació

de propostes

del 14 d’octubre al
4 de novembre


Exposició de les propostes validades

del 15 d'octubre al 4
de novembre


Votació
ciutadana

11
de novembre


Publicació
de resultats


que son els pressupostos part

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són uns mecanismes de participació mitjançant els quals la ciutadania de Sant Quirze pot decidir sobre 200.000€ d’inversions del Pressupost Municipal.

El projecte s’organitza en 4 etapes: la fase de recollida de propostes, la fase d’anàlisi , la fase de votació i l’execució final de les propostes.

En la fase de recollida de propostes (del 1 de juny al 15 de juliol) els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses i comerços  podran participar presentant la seva aportació de formar presencial o telemàtica.

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes que han de tenir el suport d’un mínim de 15 signatures de persones empadronades al municipi.

Finalitzat el termini de recollida de propostes, s’iniciarà la fase de valoració per part de la comissió tècnica municipal. Les propostes validades seran les que passaran a la fase de votacions.

Del 15 d’octubre al 4  de novembre tindrà lloc la fase de votacions.  Podrà votar tota la ciutadania major de 14 anys empadronada a Sant Quirze del Vallès. En aquesta fase la participació serà individual. A partir del 14 d’octubre es podran consultar tots els projectes finalistes en aquesta pàgina web.

Finalment, a partir del dia 5 de novembre es farà públic  el resultat de les votacions i de les propostes que s’incorporaran al pressupost de l’any vinent.

Per tal de garantir la transparència de tot el procés es constituirà la Comissió de Garanties dels Pressupostos Participatius. Aquest serà un òrgan de participació, seguiment i consulta permanent del procés format per representants d’entitats, tècnics municipals, grups polítics i ciutadania a títol individual. Si teniu interès en formar part d’aquesta Comissió envieu un correu electrònic a participacio@santquirzevalles.cat.

 

qui pot participar

Qui hi pot participar?

A la fase de recollida de propostes

  • Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès que tingui 14 anys o més.
  • Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès
  • Empreses i comerços ubicats a Sant Quirze del Vallès

A la fase de votació

  • Qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del Vallès, cens tancat a 1 d’octubre, que tingui 14 anys o més , fets abans del 15 d’octubre.
que es pot presentar

Què es pot presentar?

Les propostes han de fer referència a inversions  de qualsevol àmbit de competència municipal. Per inversió s’entenen aquells béns classificables o inventariables que són permanents en el temps. Alguns exemples poden ser:  la creació d’un espai públic, una nova dotació o equipament, un projecte de millora d’alguna zona, la compra de mobiliari públic, la creació d’un web, etc.

Les propostes han de complir un seguit de criteris, per tal de ser valorades i poder passar a la fase de votacions.

Podeu consultar els criteris en aquest ENLLAÇ.