Creació d'un parc saludable per a la gent gran

DESCRIPCIÓ: Creació d’un Parc per a Gent Gran o Parc Saludable d’Exercicis Físics i Rehabilitació, adreçat a persones de la tercera edat. Es preveu instal·lar, en un dels parcs ja existents el més proper sector possible al sector de Vall Suau.

És un projecte social que pretén millorar la qualitat de vida física i psíquica dels residents. Es contempla la instal·lació d’una solera a terra i 6 màquines per a la pràctica de l’exercici.

BENEFICIARIS: Els residents de Vall Suau.

IMPORT: 8.300€.

CODI DE PROJECTE: ECES003

Deixar resposta