Instal·lació de més pistes esportives per a la pràctica del bàsquet

7

Proposta/propostes núm.

IMPORT: 47.100€

Equipaments i recursos

DESCRIPCIÓ:
La proposta inclou el tancament parcial i la millora de la il·luminació de la pista annexa del pavelló municipal per practicar bàsquet

En segon lloc, pintar a la pista gran de l’escola Purificació Salas dos camps de bàsquet i dotar-los de sis cistelles fixes amb taulell mòbil. De la mateixa manera, pintar a la pista petita de l’escola un camp de bàsquet i dotar-lo de dues cistelles amb taulell mòbil.

Finalment, a l’escola Taula Rodona, pintar la pista amb línies d’un camp de bàsquet i dotar-la de dues cistelles amb taulell mòbil.

ESTAT D’EXECUCIÓ:
Finalitzada.

BENEFICIARIS:
Els i les estudiants i les entitats esportives.

CODI PROJECTE

EQUR07

3 COMENTARIS

Deixar resposta