Compra d’equipament per a emergències de protecció civil

6

Proposta/propostes núm.

IMPORT: 15.000

Equipaments i recursos

DESCRIPCIÓ:
Per tal de garantir una millor seguretat als santquirzencs i santquirzenques, el projecte vol dotar de material logístic i d’intervenció a l’Associació de Voluntariat i Protecció Civil de Sant Quirze. Moto-serres, destrals, generadors elèctrics, remolcs, extintors, mànegues, equipament de protecció i primers auxilis, entre d’altres, ajudaran a garantir protecció i una correcta intervenció en situacions de risc o emergència.

ESTAT D’EXECUCIÓ:
parcialment. S’ha adquirit una part del material.

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

EQUR06

1 COMENTARI

Deixar resposta