Presentació de propostes, de l’1 de juny al 15 de juliol

Fes-nos arribar les teves propostes!

Des de l’1 de juny al 15 de juliol pots presentar les teves propostes a través de diferents canals:

Recollida presencial de propostes

Cercles verds

Oficina Ajuntament

___________________________________________________

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Juny: dilluns a dijous de 8.30 a 19.00 h, divendres de 8.30 a 14.00 h
Juliol: dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h
Telèfon: 937 216 800

Cercles verds

Oficina Torre Julià de Les Fonts

_____________________________________________________

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dilluns a dijous de 15.00 a 21.00 h
Divendres de 8.00 a 14.00 h i de 15.00 a 20.00 h
Telèfon: 937 840 136

Cercles verds

Casal Serra de Galliners

___________________________________________________

C/ Pintor Vila-Puig, 22
De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Telèfon: 937 211 891

Cercles verds

Biblioteca Municipal

__________________________________________________________

C/ Eduard Toldrà, s/n
Matins:  dimarts i dijous de 10.30 a 13.30 h
dissabtes (fins al 8 de juny) de 10.30 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Telèfon: 937 219 547

Cercles verds

Canya Jove

___________________________________________________

Masia Can Feliu:
dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 h
dimarts, dijous i divendres de 10.00 a 13.00 h
Telèfon: 937 216 800

Torre Julià:
Confirmar horaris a l’equipament de Torre Julià.
Telèfon: 937 840 136

Cercles verds

Desenvolupament Econòmic Can Tuset

_____________________________________________________

Passatge Dalí, 8 (08192)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 937 216 800

Quins criteris han de complir les propostes presentades?

tick

Han de ser presentades dins els terminis establerts

___________________________________________________

tick

No poden tenir un cost superior a 200.000€ ni menor de 10.000€

___________________________________________________

tick

Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

___________________________________________________

tick

No poden comprometre exercicis futurs (pel que a despesa es refereix, sí a manteniment).

___________________________________________________

tick

Han de ser concretes i no poden referir-se a actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, ni despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, ni plans d’ajuts ja existents.

___________________________________________________

tick

Han de ser valorades tècnicament com a viables en relació a les competències i capacitats de l’Ajuntament.

___________________________________________________

tick

Han de tenir el suport de 15 persones empadronades a Sant Quirze

___________________________________________________

tick

Han d’anar acompanyades de les dades identificatives del ciutadà/ana, entitat, comerç o empresa que representa segons el formulari.

___________________________________________________

tick

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes.

___________________________________________________

tick

Han de ser competència de l’Ajuntament i ser coherents amb els seus valors i plans municipals aprovats.

___________________________________________________

tick

No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient.

___________________________________________________

tick

No poden ser actuacions d’inversions ja previstes en el pla quadriennal d’inversions municipal.

___________________________________________________

tick

S’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

___________________________________________________