EDICIÓ 2016

Zona d’esbarjo al parc de les Morisques

DESCRIPCIÓ : Crear una zona d’esbarjo al parc de les Morisques amb taules de pícnic perquè les famílies puguin celebrar els aniversaris. Fer que el parc esdevingui un espai de socialització on crear comunitat i innovació social entre els veïns de Sant Quirze.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

S’han col·locat un total de 4 taules de pícnic dins del Parc.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 1.100€