EDICIÓ 2016

Vials per a ciclistes i vianants que connectin els barris de Sant Quirze i Sabadell

DESCRIPCIÓ: Crear vials per vianants i ciclistes que interconnectin els barris de Sant Quirze i Sabadell. Vials amables que siguin per les persones, i que disposin d’ombres i zones de descans.

El projecte preveu que, per unir Sant Quirze i Sabadell, es necessiten 800 m lineals de carril. Així les entrades que van des de Sant Quirze a la plaça del Milenari de Sabadell quedarien connectades per una part.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 148.000€