EDICIÓ 2016

Semaforitzar la zona de la ronda Arraona i l’avinguda del Camí del Mas

DESCRIPCIÓ: Els semàfors serveixen per pacificar la circulació en general i permetrien eliminar els passos elevats. D’aquesta manera es millora la convivència al poble, s’eviten accidents i s’eliminen molèsties de passos elevats als veïns.

Es poden instal·lar, donat que ja hi ha un estudi previ de mobilitat un punt semafòric entre la ronda Arraona i l’avinguda del Camí del Mas.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 45.000€.

5 COMENTARIS

 1. La meva proposta no és amb aquest sentit, però no trobo una altre alternativa. A l’Avinguda Egara, a l’alçada de la antigua Coca-Cola, heu fet unes obres de Pol. Industrial quan ens cobreu l’aigua, els residus i el IAE com Zona priviligiada. No podría-ho acabar amb pedretes la rotoda petita, no podría-ho fer més acollidora aquesta zona que també pertanya al poble o som de 2º grau? No paguem els impostos? és una entrada al poble de segona o tercera. La primera rotonda té totxos trencats i la segona absolutament res!!!! quan les demés entrades al poble tenen gespa, plantes, llumetes. Deixeu de arreglar més el centre i comenceu a mirar als voltats si us plau qué som ciutats iguals que els que viviu al centre. Desprès de tot, els que vam començar a viure allà va ser per la proposta de un gran canvi que mai, mai mai ho veurem realitzat.

  • Gràcies pel seu comentari. Totes les aportacions queden recollides i s’exposaran en una comissió de seguiment per estudiar cadascuna d’elles

 2. Crec que seria mes efectiu que hi hagues un guardia urba a hores punta, sobre tot a les 7.30 del mati. Els del poble no podem sortir, i cada dia ens la juguem.

 3. Bon dia. No estic d’acord en posar semàfors. El que caldria es que es poses la guàrdia urbana a dirigir el trànsit a hores punta. Cada dia al matí ens juguem la vida els que sortim de Sant Quirze, ja que els cotxes que venen de l’autopista tenen preferència.
  Posar semàfors seria un desastre.
  M.Carme Garcia

  • Gràcies pel seu comentari. Totes les aportacions queden recollides i s’exposaran en una comissió de seguiment per estudiar cadascuna d’elles.

Deixar resposta