EDICIÓ 2016

Supressió de les barreres arquitectòniques a Sant Quirze del Vallès

DESCRIPCIÓ: El projecte consisteix en l’eliminació de les barreres arquitectòniques al municipi, de manera que s’aconsegueixi que els carrers tinguin les dues voreres, degudament rebaixades de manera que permetin a les cadires de rodes i als cotxets passar d’una vorera a la de davant i poder transitar sense cap barrera per tot el poble. La part rebaixada a cada vorera s’han d’encarar entre ells i coincidir amb els passos de vianants. Actualment un avi amb cadires de rodes i infants amb cotxet no poden transitar per tot el poble per la manca de parts rebaixades a moltes voreres a molts carrers del poble.

El projecte mira per fer un Sant Quirze del Vallès més accessible per a tothom. Per bé que hi ha passos que ja s’han adequat, la realitat d’avui encara és ben llunyana del desitjable.

S’ha contemplat fer aquesta primera fase i es podrien fer de 40 a 50 passos de vianants, que serien la meitat del total que manquen per adaptar.

BENEFICIARIS: Tota la població especialment les persones amb mobilitat reduïda i els infants que van amb cotxet.

IMPORT: 200.000€