EDICIÓ 2016

Ruta Botànica per la serra de Galliners

DESCRIPCIÓ: Creació d’un recorregut circular per camins de la serra de Galliners amb panells identificatius de les diferents espècies d’arbres i arbustos que en formen part. L’objectiu és conservar el patrimoni natural alhora que fomentar un bon ús del medi natural. Conservar també el nostre bosc i fomentar un bon ús del nostre entorn.

ESTAT D’EXECUCIÓ: Finalitzada.

El projecte ha consistit en la creació de 4 itineraris pels camins de la serra, amb panells identificatius de les principals espècies vegetals i animals que en formen part.

La Ruta Botànica és una ruta temàtica formada per quatre itineraris dedicats a diferents tipus de formacions vegetals i flora del nostre municipi. Cada itinerari està senyalitzat d’un color diferent, té una longitud aproximada d’un quilòmetre i es pot recórrer en uns vint minuts amb l’objectiu de fomentar el  coneixement dels arbres, arbusts i plantes a més de fotografies de les masies, testimoni del patrimoni històric, rural i agrícola al nostre municipi.

Podeu descarregar-vos el plànol de la ruta botànica aquí: Plànol ruta botànica

Itinerari 1: El bosc de ribera
El bosc de ribera és un bosc caducifoli que creix a banda i banda dels cursos fluvials, rius i torrents on l’aigua és el principal factor limitador del creixement de la vegetació  adaptada a inundacions periòdiques a la Mediterrània.

Itinerari 2: L’alzinar
L’alzinar és un bosc perennifoli, verd tot l’any, amb un estrat arbori d’alzines, i un estrat arbustiu ric en lianes. Amb pi blanc a les vessants assolellades, degut als incendis forestals i amb roure martinenc a les obagues.

Itinerari 3: Les plantes aromàtiques i medicinals
A conseqüència de l’abandó de conreus i dels focs forestals, l’alzinar esdevé brolla de romaní, formació vegetal rica en plantes aromàtiques, molt emprades a la cuina mediterrània i amb importants propietats medicinals.

Itinerari 4: Els bolets i fruits del bosc
El bosc és una font important de recursos, com  la fusta, però també de fruits d’arbres, arbustos i plantes i també de bolets (part reproductora dels fongs), alguns són comestibles excel·lents, d’altres tòxics mortals.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania

IMPORT: 12.948,56 €

EMPRESA que ha executat el projecte: Geosilva Projectes SL.