Resultats de la votació i propostes escollides

Finalitzada la fase de votació les propostes escollides que s’incorporen al pressupost municipal del 2020 són les següents (enllaçades a la seva fitxa descriptiva):

Vots: 3.073. Suma dels pressupostos: 190.000€.

Resultats de la votació

En el següent gràfic es pot veure el llistat de totes les propostes que han passat a fase de votació i el nombre de vots que ha rebut cadascuna.

Vots totals: 3.073.

Dades de participació

Els següents gràfics donen informació sobre les persones que han votat. Veiem que de totes les persones que podien votar, ho ha fet el 9,91% (gràfic 1), de les quals 951 eren dones i 724 eren homes (gràfic 2). El tercer gràfic mostra l’edat de les persones que han participat en el procés de votació.

Podeu descarregar el detall de l’escrutini i les dades de participació fent clic aquí