EDICIÓ 2016

Restauració de la Font de la plaça del Molí

DESCRIPCIÓ: Restaurar el mecanisme del Molí de manera que la font torni a funcionar i l’aigua tingui moviment, evitant aigua estancada i la possible proliferació d’insectes.

El projecte preveu fer una nova escomesa d’aigua potable, ampliar-ne la potencia, posar-hi un sistema de cloració automàtic, restaurar tots els elements ornamentals a més de les instal·lacions necessàries com bomba, canonades, vàlvules i altres accessoris.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 53.000€