EDICIÓ 2016

Intervenció de consolidació de Can Poncic

DESCRIPCIÓ: Es preveu reforçar el forjat de les bigues de fusta, arranjar la coberta, reforçar puntualment les bigues de fusta, esquerdejar els trams de façana deteriorats i tancar les obertures de les finestres. A la vegada, es contempla la neteja de tot l’àmbit per poder fer la intervenció així com l’encàrrec del projecte, la direcció d’obres i la coordinació de seguretat del projecte.

La proposta pretén evitar l’esfondrament de Can Poncic i caminar cap a una adequació de l’espai com a sala plurifuncional.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 80.000€

3 COMENTARIS

  1. Si és posible possar canal de recollida d’aigues de la teulada per el reg dels horts socials,horts gent jove i horts municipals.

Deixar resposta