Skatepark a Les Fonts de Sant Quirze

6

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 36.000€

Àmbit social, cultural, esportiu, educatiu

DESCRIPCIÓ:

Construcció d’un skatepark al barri de Les Fonts de Sant Quirze del Vallès per facilitar la pràctica del patinatge, sense necessitat d’haver de desplaçar-se a altres punts del municipi, a la zona de sorra que hi ha al final del passeig de la Riera i del carrer dels Horts.

La proposta inclou un grup de mòduls d’skate, doble quarter, funbox triple, combo de rampa i quarter, planter amb box inclinat i baranna per grindar, sobre base de formigó de 50 cms. de fondària en ubicació a concretar.

BENEFICIARIS:
Patinadores i patinadors.

CODI PROJECTE

SCEE06

SHARE