Senyalització del patrimoni cultural del municipi

9

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 60.000€

Àmbit social, cultural, esportiu, educatiu

DESCRIPCIÓ:

Senyalització i retolació d’una forma didàctica dels béns de patrimoni històric i artístic, amb informació sobre la seva situació, la seva història, la seva rellevància en clau local, comarcal o nacional. Caldria senyalitzar tots els béns culturals d’interès local o aquells susceptibles de ser-ho, com a bé únic o de conjunt. També podria incloure rutes culturals, històriques i artístiques per conèixer millor el poble.

La proposta inclou la senyalització de 25 edificis o emplaçaments del municipi.

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

SCEE09

SHARE