Senyalització de camins i fullet d’itineraris naturals

32

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 15.000€

Territori, Mobilitat i Medi Ambient

DESCRIPCIÓ:

Senyalització dels itineraris naturals i camins del municipi i fer un fullet informatiu amb totes les rutes dels camins senyalitzats que es poden fer per la muntanya.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

Finalitzada.

BENEFICIARIS:
Ciutadania

CODI PROJECTE

TMMA02

SHARE