Reforma de la zona del torrent de Can Barra

22

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 12.000€

Espai i Via Pública

DESCRIPCIÓ:

Prop del torrent hi ha una mitja pista de bàsquet de ciment amb uns bancs al voltant. La proposta contempla rehabilitar la pista, millorar la zona i posar instruments perquè les persones adultes puguin fer exercici físic.

S’inclou l’adquisició i instal·lació d’aparells biosaludables, bancs i papereres.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

Executada.

Les actuacions han consistit en la pavimentació de la pista amb reïnes epoxídiques d’exterior per l’ús esportiu i la instal·lació de diversos aparells que ofereixen una nova possibilitat d’activitat física a l’aire lliure en un entorn natural.

BENEFICIARIS:
Ciutadania

CODI PROJECTE

ESVP07

SHARE