Projecte i execució d’un camp de futbol 7 de gespa artificial

1

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 131.700€

Àmbit social, cultural, esportiu, educatiu

DESCRIPCIÓ:

Projecte i execució d’un camp de futbol 7 de gespa artificial a l’actual ubicació del camp de terra, al costat de la petanca al carrer Priorat.

La proposta inclou l’execució, enllumenat, reg, xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i tancament perimetral.

BENEFICIARIS:
Equips del FC Sant Quirze.

CODI PROJECTE

SCEE01

SHARE