Pictoritzem Sant Quirze per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista

4

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 20.000€

Àmbit social, cultural, esportiu, educatiu

DESCRIPCIÓ:

Es proposa fer Sant Quirze un poble més accessible cognitivament, que resulti comprensible a nivell visual per les persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) a través de l’ús dels pictogrames (imatges) per comunicar missatges.

Els serveis, entorns o edificis hauran de fer adaptacions per facilitar l’accés física i cognitivament, mitjançant la retolació visual dels comerços i edificis d’ús públic (com parcs, centres educatius, biblioteca…) i altres imatges, com plànols o fletxes o altres recursos que afavoreixin la orientació espacial i els desplaçaments, tant dintre com fora dels edificis.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

En procés.

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

SCEE04

SHARE