Pavimentació i condicionament del carrer Llebeig

21

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 153.350€

Espai públic o equipaments municipals

DESCRIPCIÓ:

Condicionament i pavimentació del carrer Llebeig que connecta el barri de les Fonts de Sant Quirze amb la resta del municipi per facilitar la mobilitat dels joves i instal·lació d’enllumenat. Actualment aquest camí s’utilitza per fer desplaçaments amb vehicle però no té les condicions necessàries per garantir desplaçaments segurs del jovent.

La proposta inclou el condicionament del camí de Can Samuntà, des de can Parellada al carrer del Llebeig, amb una longitud de 400 metres i una amplada mitjana de 4 metres. Es realitzarà un condicionament de la base i l’aplicació d’una capa de sauló amb estabilitzant per garantir la durabilitat i permeabilitat sense aplicar asfalt per mantenir la naturalesa forestal del camí. Es conformarà cuneta a ambdós costats del camí per al desguàs correcte, així com el sistema de drenatge adequat. Es descarta la instal·lació d’enllumenat atès el caràcter de medi natural d’aquest espai. Per evitar el trànsit de vehicles a motor se senyalitzarà l’accés permès només als vehicles de serveis i propietats. Per garantir la seguretat i la gestió forestal sostenible s’ha afegit la conformació d’una franja de baixa combustibilitat de 25 metres a ambdós costats del camí amb estassada selectiva d’arbrat i arbusts.

BENEFICIARIS:
Veïnat de les Fonts.

CODI PROJECTE

EPEM21

SHARE