Millora dels parterres i voreres dels carrers Segarra i Bages

14

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 122.400€

Espai públic o equipaments municipals

DESCRIPCIÓ:

Millorar els parterres i les voreres dels carrers Segarra i Bages retirant els arbustos que envolten els troncs dels arbres i millorant la pavimentació.

La proposta inclou eliminar parterres d’arbustiva dels carrers del Bages i de la Segarra, posant panot i deixant els escocells i els arbres, a més de formar la vorera inexistent al carrer Segarra, entre el carrer dels Caus i l’Escola Lola Anglada.

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

EPEM14

SHARE