Il·luminació dels passos de vianants a les zones fosques

25

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 50.000€

Espai i Via Pública

DESCRIPCIÓ:

Il·luminació potent dels passos de vianants a les zones fosques. Es valora la instal·lació de punts de llum addicionals a una quantitat aproximada de 25 passos de vianants.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

En procés.

BENEFICIARIS:
Ciutadania

CODI PROJECTE

ESVP10

SHARE