Il·luminació del camí de Can Feliu, biblioteca i parc de la Betzuca

10

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 41.300€

Espai públic o equipaments municipals

DESCRIPCIÓ:

Il·luminació amb més fanals de la zona del Parc de la Betzuca i del camí que arriba fins a la masia de Can Feliu, passant per la pujada de la biblioteca.

La proposta inclou la il·luminació del camí de terra que va de la Biblioteca a la masia Can Feliu i la il·luminació de l’escala i dels exteriors de la Biblioteca pel Parc de Can Feliu.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

En procés.

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

EPEM10

SHARE