Gimnàs per la gent gran a la zona Living

5

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 10.500€

Àmbit social, cultural, esportiu, educatiu

DESCRIPCIÓ:

Habilitar una zona per a fer esport adequat a les necessitats de la gent gran a la zona dels Livings.

El projecte inclou el muntatge d’instal·lacions que permeten el treball de les extremitats inferiors i superiors, les articulacions, l’esquena, malucs, cintura i banc de pedals.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

En procés.

BENEFICIARIS:
Gent gran i tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

SCEE05

SHARE