Fonts públiques a diferents espais del municipi

19

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 10.000€

Espai i Via Pública

DESCRIPCIÓ:

Posar més fonts d’aigua per diferents espais públics del poble.

Es valora la instal·lació de cinc fonts públiques a les ubicacions sol·licitades a les diferents propostes presentades: Masia de Can Feliu, Av. d’Antoni Gaudí, entorn de l’Escola Lola Anglada i zones del CAP i centre.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

En procés.

BENEFICIARIS:
Ciutadania

CODI PROJECTE

ESVP04

SHARE