Construcció d’un carril bici a l’avinguda Egara

18

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 183.000€

Espai públic o equipaments municipals

DESCRIPCIÓ:

Construcció d’un carril bici de dues direccions a l’avinguda Egara que connecti amb la zona del Centre d’Atenció Primària fins arribar a la zona del parc agrari, mantenint els llocs d’aparcament però reduint l’amplada de la calçada, disminuint la velocitat de circulació dels vehicles.

El carril bici permetrà millorar la seguretat del trànsit rodat (bicicletes, patinets, monopatins…), reduir els accidents i la contaminació.

La proposta inclou la redacció, direcció i execució del projecte de tres trams de carril bici:
Tram 1: entre av. Arraona i carrer Capcir (calçada compartida a un nivell, 100 metres).
Tram 2: entre carrer Capcir i carrer Priorat (carril per parc de l’Antic Cementiri, 250 metres).
Tram 3: entre carrer Priorat i el pont de la carretera c-58 (carril bici reasfaltat i amb separadors, 700 metres)

BENEFICIARIS:
Tota la ciutadania.

CODI PROJECTE

EPEM18

SHARE