Canvi de l’arbrat del pati i voltants de l’escola Purificació Salas

16

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 50.000€

Espai públic o equipaments municipals

DESCRIPCIÓ:

Substitució dels pollancres que hi ha al voltant de l’escola Purificació Salas per uns altres que no produeixin tant pol·len, disminuint les al·lèrgies.

BENEFICIARIS:
Ciutadania i escola Purificació Salas.

CODI PROJECTE

EPEM16

SHARE