Bosc urbà entre l’Institut Sant Quirze i l’Escola Lola Anglada

42

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 26.000€

Territori, Mobilitat i Medi Ambient

DESCRIPCIÓ:

Adaptar aquest espai com a zona de trànsit públic sense treure l’essència de bosc de la zona.

L’adequació d’aquesta franja per al seu ús com a parc natural, que s’ha d’establir al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistirà en una aclarida de vegetació, la regularització dels accessos, marges, talussos i camins interiors, la instal·lació de papereres i la seva senyalització.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

Finalitzada.

BENEFICIARIS:
Ciutadania

CODI PROJECTE

TMMA12

SHARE