Adquisició de carpes per a les meses sectorials

14

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 10.000€

Equipaments i recursos

DESCRIPCIÓ:

Consisteix en adquirir carpes per a les meses sectorials que actualment hi ha al municipi. Es valora adquirir al voltant de dues carpes per cada mesa.

BENEFICIARIS:
Ciutadania i meses sectorials

CODI PROJECTE

EQUR14

SHARE