Adequació del pàrquing del camp municipal de futbol

8

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 48.800€

Àmbit social, cultural, esportiu, educatiu

DESCRIPCIÓ:

Adequació de l’aparcament del camp de futbol, actualment de sorra, que inclogui la reordenació de l’espai per a facilitar l’accés de les ambulàncies i millorar la seguretat. Incloure també actuacions per millorar l’accessibilitat al camp de futbol 7  mitjançant la pavimentació d’un tram de vorera a l’altre costat del carrer Priorat.

La proposta inclou el condicionament del pas de vianants, senyalització i millora de la il·luminació.

ESTAT D’EXECUCIÓ:

Finalitzada.

 

BENEFICIARIS:
Usuàries i usuaris de les instal·lacions

CODI PROJECTE

SCEE08

SHARE