Adequació del carrer La Merla

11

Proposta/propostes núm.

imatge1

IMPORT: 26.700€

Espai públic o equipaments municipals

DESCRIPCIÓ:

Asfaltar el carrer de La Merla ubicat a la colònia de Castelltort per millorar la seguretat de la zona, tant de vianants com de vehicles.

La proposta inclou l’adequació de 810 metres quadrats. Es tracta d’una actuació provisional fins al desenvolupament urbanístic de la zona.

BENEFICIARIS:
Veïnat.

CODI PROJECTE

EPEM11

SHARE