PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (2-31 de maig)

Fes-nos arribar les teves propostes!

Des del 2 al 31 de maig ens pots presentar les propostes a través de diferents canals:

  • Presencialment:
  • En línia: A través del següent FORMULARI
  • Omplint la sol·licitud a diferents zones del municipi on s’habilitaran taules territorials per emetre propostes.
  • Assistint a les sessions presencials de propostes col·lectives.

Calendari

Cercles verds

Dilluns 8 de maig

___________________________________________________

La Patronal – Sessió oberta per a entitats i ciutadania

C/ de la segarra, s/n
A les 19h

Cercles verds

Dimecres 10 de maig

_____________________________________________________

Casal d’Avis – Sessió oberta per al col·lectiu de Gen Gran

C/ Josep Mitats, 17D
A les 17:30h

Cercles verds

Dimecres 10 de maig

___________________________________________________

Centre Cívic Can Feliu – Sessió per a comerços i empreses

C/ de la segarra, s/n
A les 15h

Cercles verds

Dimarts 16 de maig

_____________________________________________________

Escola Lola Anglada (Taula Territorial)

C/ de la segarra, s/n
De 12 a 13h

Cercles verds

Dimecres 17 de maig

___________________________________________________

Escola Pilarín Bayés (Taula Territorial)

C/ Josep Mitats, 17D
De 12 a 13h

Cercles verds

Dijous 18 de maig

_____________________________________________________

Escola Purificació Salas (Taula Territorial)

Ronda d’Arraona, 11
De 12 a 13h

Cercles verds

Dilluns 22 de maig

_____________________________________________________

Biblioteca Municipal (Taula Territorial)

C/ Eduard Toldrà, s/n
De 17 a 18h

Cercles verds

Dilluns 22 de maig

_____________________________________________________

Plaça del Molí (Taula Territorial)

(Poble Sec)
De 18:30 a 20h

Cercles verds

Divendres 26 de maig

_____________________________________________________

La Patronal – Sessió oberta per a joves i entitats juvenils

C/ de la segarra, s/n
A les 19:30h

Cercles verds

Dissabte 27 de maig

_____________________________________________________

Parc de les Morisques (Mostra d’entitats)

Avinguda Camí del Mas, s/n
De 17 a 20h

Cercles verds

Diumenge 28 de maig

_____________________________________________________

Parc de les Morisques (Mostra d’entitats)

Avinguda Camí del Mas, s/n
D’11 a 14h

Quins criteris han de complir les propostes presentades?

tick

Han de ser presentades dins els terminis establerts

___________________________________________________

tick

No poden tenir un cost superior a 200.000€ ni menor de 10.000€

___________________________________________________

tick

Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

___________________________________________________

tick

No poden comprometre exercicis futurs (pel que a despesa es refereix, sí a manteniment).

___________________________________________________

tick

Han de ser concretes i no poden referir-se a actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, ni despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, ni plans d’ajuts ja existents.

___________________________________________________

tick

Han de ser valorades tècnicament com a viables en relació a les competències i capacitats de l’Ajuntament.

___________________________________________________

tick

Han d’anar acompanyades de les dades identificatives del citadà/ana, entitat, comerç o empresa que representa segons el formulari.

___________________________________________________

tick

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes.

___________________________________________________

tick

Han de ser competència de l’Ajuntament i ser coherents amb els seus valors i plans municipals aprovats.

___________________________________________________

tick

No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient.

___________________________________________________

tick

No poden ser actuacions d’inversions ja previstes en el pla quadriennal d’inversions municipal.

___________________________________________________

tick

S’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

___________________________________________________