EDICIÓ 2016

Posar més papereres al Parc de la Riera i instal·lació d’un contenidor per reciclar l’oli al barri de Los Rosales

DESCRIPCIÓ: El Parc està sempre molt brut i és que hi ha molt poques papereres; actualment només una. Al barri hi viu molta gent gran i el contenidor per reciclar oli més proper està a deu minuts caminant en pujada. La col·locació del contenidor ajudaria a reciclar una substància que és molt nociva pel medi ambient.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

Al llarg del Parc de La Riera i fins arribar a la rotonda de l’estació, s’han col·locat 10 noves pareres i el barri de Los Rosales ja disposa del contenidor per reciclar l’oli, ubicat al final del carrer del Pont.

BENEFICIARIS: La ciutadania en general i els habitants del barri de Los Rosales en particular.

IMPORT: 2.600€