EDICIÓ 2016

Millora de les zones de joc infantil del parcs de les Morisques i del parc de Plaça Catalunya

DESCRIPCIÓ: Adequar totes les zones de joc infantils del parc de les Morisques i el parc de la Plaça Catalunya, amb terra de tartà i amb equipaments nous que els actuals estan en mal estat. Les zones infantils actuals compten amb un equipament vell i, a més estan brutes. Una millora de les infraestructures i un canvi en el sòl dedicat al joc milloraria aquesta activitat i a més ajudaria a mantenir més nets els espais.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania amb nens i nenes.

IMPORT: 71.000€