EDICIÓ 2016

Millora de les instal·lacions dels vestuaris del Complex Esportiu Municipal de Can Casablanques

DESCRIPCIÓ: Actualment els vestuaris del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques no estan adaptats a les famílies amb infants ni per a persones amb mobilitat reduïda i, a la vegada, es manifesta que són molt petits.

El projecte proposa la millora d’aquestes instal·lacions i de dotar-les de més espais per anar amb infants menors de 3 anys.

BENEFICIARIS: A tota la ciutadania. Usuaris del complex i famílies amb infants menors de 3 anys.

IMPORT: 87.500€