EDICIÓ 2016

Millora de la seguretat viària als passos de vianants de les zones escolars

DESCRIPCIÓ: La proposta vol complementar els senyals de pas de vianants amb un dispositiu autosuficient energèticament (energia solar) que te un sensor de moviments i detecta quan un vianant vol creuar. En aquest moment s’activarien uns leds homologats que avisarien al conductor que ha d’aturar-se.

El projecte contempla que es prioritzin les zones escolars. Hem calculat que a Sant Quirze actualment hi ha 35 passos de vianants en zones escolars. Amb aquest projecte s’eliminarien les barreres arquitectòniques que actualment hi ha en alguns d’aquests passos i s’instal·laran dos equips per pas de vianants.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 178.000€