EDICIÓ 2016

Millora acústica del menjador escolar Pilarin Bayés

DESCRIPCIÓ: L’increment dels infants usuaris del menjador de l’Escola Pilarin Bayés (amb més de 250 nens i nenes) i les modificacions en la distribució de taules i cadires introduïdes per garantir les condicions de seguretat, fan que els nostres infants estiguin incomodes a l’hora de dinar. Hi ha massa soroll al menjador. El sostre no és apropiat des d’un punt de vista acústic i es pot millorar. Una opció és instal·lar un sostre acústic absorbent (fals sostre) que absorbeixi el soroll i disminueixi les molestes reverberacions que pateixen els nostres infants. Hi ha d’haver calma ambiental (amb un nivell baix de sorolls i de moviment de persones al seu voltant), una temperatura adequada en l’ambient i una il·luminació correcta per als nens i les nenes.

Es proposa incorporar a l’actual sistema d’aïllament acústic del menjador, que està fet amb llana de roca, un sistema de plaques aïllants per amortitzar millor el so.

BENEFICIARIS: Nens i nenes de l’Escola Pilarin Bayés i aquesta inversió quedaria per als futurs nens i nenes del barri/poble de les Fonts.

IMPORT: 30.000€