EDICIÓ 2016

Bosc urbà del torrent de la Font del Pont

DESCRIPCIÓ: Es proposa la creació del Bosc Urbà del Torrent de la Font del Pont per tal de donar continuïtat a l’adequació del Torrent de la Betzuca, tal com es va fer la zona de Can Barra i al Parc de Can Feliu. Es tractaria de crear un bosc urbà net i segur. Els veïns i veïnes de l’avinguda de Can Pallàs vivim a escassos metres del Torrent de la Betzuca. Tot i que podria ser un entorn privilegiat, el seu estat d’abandó podria constituir un perill en tant que hi ha molts arbres que estan a punt de caure, hi ha un elevat risc d’incendi i és una zona de pas per on molts nens i nenes creuen diàriament per anar a l’Escola Lola Anglada i a l’Institut.

El projecte contempla el condicionament del torrent de la Font del Pont, concretament el tram situat entre l’actual parc del mateix nom i l’IES Sant Quirze, paral·lel als pisos de l’avinguda de Can Pallàs.

La proposta consisteix en la gestió forestal, tallada, esporga i desbrossada de la vegetació i la neteja de residus urbans. També inclou el condicionament del camí escolar amb la instal·lació de tanca i passera de fusta així com la reparació dels camins interiors i la instal·lació de senyalització natural del parc.

BENEFICIARIS: Tots els habitants de la zona de Can Pallàs.

IMPORT: 60.000€.

3 COMENTARIS

  1. És una proposta veïnal necessària. Convertir un espai verd, ara un abocador, en un espai verd per a tots. Bosc urbà del Torrent de la Font del Pont!!!

Deixar resposta