EDICIÓ 2016

Substitució dels Plataners entre els carrers de Vallcorba, Avinguda del Camí d’en Mas i Torrent del Llorer perquè provoca al·lèrgia al pol·len.

DESCRIPCIÓ: Es demana la substitució progressiva de l’arbrat per altres espècies no invasores que no siguin al·lergògenes. Segons l’EACCI (Acadèmia Europea d’Al·lergologia Clínica) el 50% de la població tindrà algun tipus d’al·lèrgia el 2025. De les persones afectades per al·lèrgia actualment el 39% ho són al Plataner d’Obram, el 29% a l’Olivera i en menor percentatge al pol·len de la Troana i el Xiprer.

El sector amb més plataners és Mas Duran (el 50% del total), es proposa substituir 218 arbres dels carrers Vallcorba, Torrent del Llorer i avinguda del Mas. Es faran el 20% dels arbres de tot el municipi.

L’actuació consistirà en la retirada dels arbres, l’eliminació de restes i soques, la reparació d’afectacions a la via pública i la plantació d’altres arbres d’espècies variades amb menor incidència.

BENEFICIARIS: A tota la ciutadania i especialment els afectats per al·lèrgia al pol·len del plataner.

IMPORT: 131.000€.

1 COMENTARI

  1. Aquesta mesura s’ hauria d’ aplicar a tot el municipi. Els al.lèrgics patim molt per culpa d’ una espècie que ens perjudica i genera molta despesa en neteja viaria.

Deixar resposta