EDICIÓ 2016

Marquesines electròniques informatives

DESCRIPCIÓ: La proposta que es presenta va dirigida a la implantació a la nostra vila de marquesines electròniques informatives per difondre informació diversa en diferents punts del poble, en especial en les vies d’entrada. Aquests plafons informatius digitals permetran donar a conèixer les activitats, agenda municipal, publicitat diversa, i qualsevol altra informació que pugui ser d’interès.

La instal·lació d’aquests plafons permetrà donar a conèixer a la ciutadania les activitats de promoció que s’organitzen en el comerç local i de proximitat.

El projecte preveu de moment la instal·lació de tres panells electrònics d’unes dimensions aproximades d’1,80 x 2 metres. Els panells es col·locarien en un principi a les tres entrades principals del poble.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 50.000€