EDICIÓ 2016

Instal·lació d’una pista esportiva de voleibol i tennis platja

DESCRIPCIÓ: Instal·lació d’un sorral amb 2 pistes de voleibol al parc de Can Feliu per poder practicar aquest esport. L’objectiu és que es pugui jugar durant tot l’any. És una instal·lació molt utilitzada a altres llocs on s’hi ha instal·lat.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania, però majoritàriament els adolescents.

IMPORT: 60.500€