EDICIÓ 2016

Finalització senyalització Torrent del Llorer

DESCRIPCIÓ: El projecte consisteix en la finalització de la senyalització del Torrent del llorer on actualment només hi ha pintat un pas per cruïlla. En farien falta tres més per tal d’afavorir una mobilitat coherent i legal. Tot i haver-hi les rebaixes per minusvàlids, no hi ha pintada la graella del pas de vianants.

El projecte contempla pintar 96 metres quadrats de passos de vianants, 200 metres de línia blanca, 18 aparcaments de motos abans dels passos de vianants.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

A finals de l’any 2017 van iniciar-se les feines de senyalització horitzontal del carrer Torrent del Llorer. Es van pintar 4 passos de vianants, zones d’aparcament i altres indicacions viàries que milloren la circulació en aquest carrer. En total, més de 96 metres quadrats de passos de vianants, 200 metres de línia blanca i 18 aparcaments de motocicletes.

BENEFICIARIS: Tots els pares i mares que creuen aquesta zona per anar a peu a l’escola Taula Rodona i els residents a la zona.

IMPORT: 2.200€