EDICIÓ 2016

Creació d’una sala d’Activitats dirigides del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques

DESCRIPCIÓ: Es preveu la creació d’una sala d’activitats al costat de l’actual sala de fitness d’uns 130 m2 al Complex Esportiu Municipal Can Casablanques.

La sala seria un espai diàfan que permetria que s’hi organitzessin diferents tipus d’activitats esportives per a diferents col·lectius.

BENEFICIARIS: Tots els usuaris del Complex Esportiu Municipal Can Casablanques

IMPORT: 200.000€.

2 COMENTARIS

  1. ELS BENEFICIARIS D’AQUESTA SALA POLIVALENT HAURIEN D’INCLOURE TAMBÉ A TOTES LES ASSOCIACIONS DEL POBLE.
    PER EXEMPLE: PER ORGANITZAR MARATONS DE BALLS, GIMNÀSTICA, ESPORTS I TOTA CLASSE D’ACTIVITATS EN MOVIMENT.
    EM PODEU CONFIRMAR SI AIXÒ ESTA CONTEMPLAT EN EL PROJECTE?
    GRÀCIES.

    • Les associacions del municipi, inscrites al Registre Municipal d’Entitats, poden gaudir de la cessió d’espais de titularitat municipal sempre d’acord a la seva disponibilitat. Aquesta nova sala, si resulta escollida, també hi quedarà inclosa encara que sigui gestionada de forma indirecta. El plec de concessió administrativa de gestió de servei públic del complex esportiu actual ja ho preveu. Gràcies per la seva aportació!.

Deixar resposta