EDICIÓ 2016

Coberta de la pista esportiva Escola Onze de Setembre

DESCRIPCIÓ: Es proposa la instal·lació en l’Escola Onze de Setembre d’una coberta fixa alçada sense cap tipus de tancament lateral sobre la pista esportiva més propera a la zona de vestidors i gimnàs. La superfície a cobrir és de 990m2 (45 x 22) aproximadament. Atès que l’espai ja està pavimentat, l’actuació ha de consistir únicament en la construcció de la coberta metàl·lica, de la forma que millor s’adeqüi als requisits tècnics i aporti la millor solució des del punt de vista de l’acústica.

En l’Escola Onze de Setembre no existeix un espai de grandària suficient per a dur a terme les activitats pròpies de les festes escolars, de manera que actualment es fan en el pati que es proposa cobrir i estan sotmeses a les inclemències meteorològiques, sigui per pluja o pel sol intens. Tampoc hi ha un pavelló esportiu proper i les dimensions del gimnàs no permeten la pràctica de determinats esports, de manera que en la temporada d’estiu i inici de tardor hi ha limitacions per dur a terme les activitats esportives per la calor i la insolació.

Aquesta instal·lació donaria resposta a aquestes necessitats. Pel que fa a les entitats esportives del municipi, pateixen la manca d’espais coberts per al desenvolupament de les seves activitats en caps de setmana. Actualment fan ús de pistes d’altres centres escolars que tampoc són cobertes. Com que l’accés a aquesta pista és independent a la resta de l’escola i existeixen vestuaris accessibles a peu de pista, l’espai seria idoni per a dur a terme les activitats esportives en caps de setmana i períodes no escolars. A més, tots els equipaments esportius municipals es troben en zones allunyades del municipi i l’equipament donaria servei a la zona de Sant Quirze Parc/Vall Suau que no en té cap.

BENEFICIARIS: Comunitat educativa de l’Escola Onze de Setembre i usuaris de les activitats extraescolars esportives que es duen a terme en aquest centre. Entitats esportives municipals com a usuàries de pistes poliesportives en caps de setmana i períodes no lectius. Veïns de la zona de Sant Quirze Parc/Vall Suau i en general de tot el municipi.

IMPORT: 184.000€.

5 COMENTARIS

  1. Cobertura de la pista onze de Setembre es molt important per l’escola en si pero encara es fa mes extensible e important per tots els joves de Sant Quirze per pràcticar un esport al poble amb condicions i no haver de practicar esport per exemple en un altre poble con Sant Cugat on tenen molt present els joves i l’esport. Esperem que tingui el seu fruit. Moltes gràcies per escoltar les peticions.

Deixar resposta